Dřevěné terasy

Pro společnost Podlahy Praha s.r.o. není žádným oříškem vyřešit realizaci Vaší dřevěné terasy!

Volného času máme všichni v dnešní hektické době pomálu. Proto se snažíme co nejvíce pobývat venku a relaxovat na slunci a v přírodě. Většinu času trávíme v uzavřených místnostech v práci nebo doma, je to až 80 procent našeho času z celého dne. Je tedy přirozené, že chceme trávit alespoň část volného času venku v přírodě a nebýt tak neustále v uzavřených místnostech, kancelářích, bytech a jiných interiérech. Nejvhodnějším řešením této situace, je propojení exteriéru s interiérem a vytvoření dřevěné terasy.

Zpevněné exteriérové pochozí plochy staveb to jsou terasy. Jsou většinou větší než balkony a jsou montovány nad úroveň okolního terénu. Nejsou neobvyklé ani dřevěné terasy, zbudované na plochých střechách domů. Pochozí plochy těchto teras jsou vlastně podlahami. Dřevěné terasy, nebo v jiném provedení kompozitové WPC, dlážděné, betonové či kamenné, jsou plně funkční venkovní terasy.

Dřevěné terasy, montované z jehličnatého, listnatého dřeva nebo dokonce z exotických stromů, dokážeme položit téměř na každé vodorovné ploše.

Dřevěné terasy jako součást domu nebo zbudované na jeho střeše se vyskytují v naší architektuře od první poloviny 20. století ve stylu funkcionalismu.

Dřevěné terasy, pod tímto pojmem si ve většině případů představíme pochozí plochu s palubou z dřevěného deckingu jako součást domu například na zahradě. Ve většině případů je to mírně zvýšená dřevěná plocha zbudovaná na úrovní okolního terénu. Při krásném počasí využíváme soukromé dřevěné terasy pro relaxaci s rodinou, grilování s přáteli i k rodinným oslavám. Naši zákazníci, kteří se obrátí na naší společnost Podlahy Praha s.r.o. s přáním vybudování tohoto venkovního prostou, budou mile překvapeni našimi zkušenostmi.

Dřevěné terasy u domu, bytu nebo na střeše nemůžete přestěhovat podle toho, jak svítí slunce, fouká vítr nebo prší. Proto je nutné v první řadě pečlivě promyslet, zda Vaše terasa bude stíněná, v závětří, úplně bez střechy nebo částečně zastřešená. Dalším krokem bude naplánování napojení na budovu, ve které části domu propojíte exteriér s interiérem a z jaké místnosti by měla být přístupná. Zvažte také, zda Vám budou vadit pohledy od sousedů nebo z ulice.

Dřevěné terasy mohou být zbudovány u staršího domu i novostavby

Ideálním řešením je dřevěné terasy montovat jako nedílnou součást novostavby, protože tak bude brán zřetel na komplexní projekt pro obě stavby. Dostavba terasy u starší zástavby, která je řešena dodatečně, může přinést různé komplikace. Plánovaná terasa u domu by měla mít alespoň takovou plochu, aby na ni bylo možné umístit židle a stolek. V praxi se jedná o rozměr dva krát dva metry. Pokud by byl, rozměr plochy menší ztrácí tak dřevěné terasy u domu smysl.

Nejméně finančně náročný způsob zbudování venkovní terasy je, svépomocí, na rovném terénu, do vrstvy písku a kamenné drti, na zhutněný podklad, položit ploché kameny nebo dlažbu. Nevýhodou takto zbudovaných teras je jejich nerovnost a vnášení hrubých nečistot na obuvi do interiéru. Společnost Podlahy Praha s.r.o. se, na přání svých klientů specializuje na prodej a pokládku dřevěné terasy z masivních dřevěných prken různých dřevin.

Výběr materiálů pro dřevěné terasy

Pokud jste se rozhodli, že pochozí decking Vaší dřevěné terasy bude z exotických dřevin, tak se můžete s tímto materiálem seznámit u nás na vzorcích. Vámi vybrané dřeviny také prezentujeme ve fotogalerii našich zrealizovaných zakázek. Montáž takových teras probíhá přiznaným šroubováním prken pochozího deckingu vruty na nosný rošt. Pod nosným roštem musí být zpevněná kompaktní plocha s dostatečným sklonem, nebo zhutněný podklad, zakrytý geotextilií, která zabrání prorůstání nežádoucí vegetace. Při montáži prken se musí zachovat dilatační spára minimálně 7 milimetrů.

Výběr materiálů na dřevěné terasy si můžete usnadnit tím, že si vhodné dřevěné deckingy přijdete prohlédnout na vzorcích v našem podlahovém studiu

Při stavbě dřevěné terasy u domu můžou nastat jisté komplikace při jejím styku s obvodovou zdí. Stavba terasy s novostavbou i dodatečná stavba ke stávající budově má svá úskalí a musíte dbát na dostatečnou dilataci mezi oběma stavbami. S předstihem musíte řešit též připojení elektrického proudu, pro osvětlení terasy nebo zapojení elektrických spotřebičů. V neposlední řadě je též nutné promyslet realizaci přítoku a odtoku vody.

Ve společnosti Podlahy Praha s.r.o. umíme zrealizovat dřevěné terasy i na plochách balkonů u bytů a lodžií.

Balkony s malou a nepraktickou plochou dokážeme dodáním a montáží dřevěné terasy změnit k nepoznání. Námi vyřešená pochozí plocha balkonu a jeho další doplňky dokážou balkon zútulnit a navodit dokonalý pocit intimity. Balkon se tak stane využitým prostorem při posezení na vzduchu. I když jsou tyto plochy necelý metr široké, pro většinu městských obyvatel jsou příjemnou relaxací mimo uzavřené prostory.

Pokud budete renovovat balkon a instalovat dřevěné terasy na jeho pochozí plochu, musíte prověřit, jaký je stávající technický stav této plochy. Nejčastější závadou bývá zatékání do konstrukce balkonu a narušení jeho nosníků, stáří a poškozený stav pochozích dlažeb a trhliny ve spárách. Po odstranění závažných závad, může náš technik Váš balkon zaměřit, navrhnout a zrealizovat renovaci Vašeho soukromého prostoru. Tento prostor Vám může částečně vynahradit absenci dřevěné terasy u domu.

Přijďte a přesvědčte se, že jsme odborníci a dřevěné terasy opravdu umíme!